براق شدن کلاهک قارچ دکم های


براق شدن کلاهک قارچ تکمه ای 

 

جریان زیاد هوا و رطوبت کم باعث براق شدن کلاهک قارچ دکمه ای و تغییر رنگ آن میشود

یکی از پارامترهای کیفیت قارچ سفیدی آن است

   + فرید معصومی - ۸:٤٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٥

قطر مناسب خاک پوششی در تولید قارچ دکمه ایقطر بیش از اندازه خاک پوششی و در کنار آن رطوبت کم محیط و سطح خاک منجر به رشد قارچها از زیر خاک میشود

   + فرید معصومی - ۸:٤٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٥

قارچ خوب باید اینطور باشد


مشخصات یک قارچ خوب

 قارچ خوب باید:

1-کلاهک کروی
2- پره های پشتی باز نشده
3-سفت و تو پر
4- سنگین

و دارای اندازه متوسط باشد

   + فرید معصومی - ۸:٤٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٥

پرورش قارچ و استفاده از قفسه چوبی در قفسه بندی


 

 


استفاده از قفسه های چوبی در تولید قارچ و عدم ضدعفونی در هر دوره منجر به آلودگی و مشکلات بسیاری در تولید خواهد شد،
بهترین گزینه قفسه های فلزی

   + فرید معصومی - ۸:۳٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٥

دستگاه اتوماتیک کمپوست ریزی


 

دستگاه اتوماتیک کمپوست ریزی پرورش قارچ

دستگاه اتوماتیک کمپوست ریز
این دستگاه به صورت خودکار کمپوست را به داخل قفسه ها پر میکند
قفسه های مورد استفاده باید استاندارد این وسیله باشد

 

 

لینک اصلی خبر

https://telegram.me/goldmushroom/9

   + فرید معصومی - ۸:۳٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٥