تبلیغات در وبلاگ پرورش قارچ


تبلیغات در وبلاگ پرورش قارچ

تبلیغات در وبلاگ پرورش قارچ میتواند فرصتی مناسب برای تولید کنندگان لوازم مرتبط با قارچ ، فروشندگان کمپوست و خاک پوششی از سراسر ایران، یا محلی برای تبلیغ و ارائه دستگاههای دست دوم باشد.
 

ابعاد تبلیغات در وبلاگ باید در سایز استاندارد 120 پیکسل (عرض) و 240 پیکسل (ارتفاع) طراحی گردد . در صورت عدم توانایی در طراحی تبلیغ مبلغ 10000 تومان جهت طراحی بنر دریافت میگردد.

تبلیغات در وبلاگ پرورش قارچ

 

هزینه نمایش تبلیغ 100000 تومان و مدت نمایش یکماه است