کنه - بیماری های پرورش قارچ


 

 

کنه ها با تغذیه از میسلیوم ، قدرت کمپوست را کم میکنند و عامل انتقال بیماری ها هم هستند

اینکه کمپوستی دارای کنه است به دلیل نقص در تولید در زمان کمپوست سازی و یا خاک پاستوریزه نشده است

سموم کنه کش و موارد استفاده از آنها
http://goldmushroom.persianblog.ir

نام مرسوم - نام علمی - نحوه تاثیر

_________________________________________

نئورون - Bromopropylate ٪25 EC - بالغ کش
_________________________________________

ﻧﯿﺴﻮرون  - Hexythiazox EC ٪10 - ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺶ
_________________________________________

داﻧﯿﺘﻮل ﺟﺪﯾﺪ - Fenpropathrin FL ٪10 - ﺣﺸﺮه و ﮐﻨﻪ ﮐﺶ
_________________________________________

داﻧﯿﺘﻮل ﻗﺪﯾﻢ - Fenpropathrin EC ٪10 - ﺣﺸﺮه و ﮐﻨﻪ ﮐﺶ
_________________________________________

ﭘﺮاﯾﺪ - Fenazaquin SC ٪20 - ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺶ
_________________________________________

ﺗﺪ ﯾﻦ وی 18 - Tetrandifon EC ٪18,5 - ﺗﺨﻢ ﮐﺶ
_________________________________________

ﺑﺎروک - Etoxazole SC٪10 - ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﮐﺶ
_________________________________________

اورﺗﻮس - Fenpyroximate - ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺶ
_________________________________________

ﻣﯿﺘﺎک - Amitraz ٪20 EC - ﺣﺸﺮه و ﮐﻨﻪ کش
_________________________________________

 اوﻣﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ - Propargite 570 EW - ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺶ
_________________________________________http://goldmushroom.persianblog.ir

اوﻣﺎﯾﺖ ﻗﺪﯾﻢ - Propargite٪ 57 EC - ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺶ
_________________________________________

آﭘﻮﻟﻮ - Clofentezine SC٪ 50 - ﺗﺨﻢ ﮐﺶ
_________________________________________

 

از سمومی که برای از بین بردن کنه های در پرورش قارچ استفاده میشود سموم اومایت و نئورون و ﻧﯿﺴﻮرون بیشترین استفاده را دارند که با توجه به بالغ کش بودن این سموم ، کنه ها در زمان بلوغ که بیشترین آسیب رسانی به کمپوست را دارند که همچنین در زمان تخم گذاری قرار دارند از بین خواهند رفت

http://goldmushroom.persianblog.ir

پاسخ به نظرات و پرسشها آموزش پرورش قارچ دکمه ای تاتاریخ 31/6/91 پایان شهریور 

 پاسخ به نظرات و پرسشها آموزش پرورش قارچ دکمه ای تا تاریخ 31/5/91 پایان مرداد ماه

پاسخ به نظرات و پرسشها آموزش پرورش قارچ دکمه ای تا تاریخ 31/4/91 پایان تیر ماه

 

 

 

پرورش قارچ دکمه ای در اینترنت رایگان ژرورش قارچ در وبلاگ تولید قارچ دکمه ای قارچ صدفی آموزش آنلاین رایگان مجانی کاشت قارچ در منزل در سالن سوله کمپوست آماده کاشت قارچ بذر قارچ  خاک پوششی قارچ فرمالین و ابزار و قفسه بندی های لازم برای شروع تولید قارچ سی دی و دی وی دی های آموزش قارچ به همراه فیلم های آموزشی کاشت قارچ با کیفیت بالا HD , DVD , CD مهندسین انجمن قارچ ایران سوله و عایقکاری های لازم و جوشکاری قفسه پمپ آب و لوله کشی تولید قارچ سم های جلوگیری از آلودگی و تصاویر انواع آلودگی قارچ دکمه ای باکتریایی، مایکاگن یا ماکوگن با سموم قارچ کش از بین بردن آلودگی ها مثل کاربندازیم دیازینون حشره کش ها و مبازره با کپک از جمله کپک سبز دیازینون، آبامکتین،بوتاکلر،دسیس،بیسکایا، رانداپ،کنف یدور،کاپتان و.سموم حشره کش ،سموم قارچ کش،سموم علف کش،سموم کنه کش ،سموم موش کش سموم گیتی شیمی سهند سموم گل سم گرگانسموم بایر آلمان سموم شیمیاگرو یزد سموم مشکفام فارس سموم رجا شیمی سموم شیمی کشاورز آریا شیمی سم کشاورزی،سموم کشاورزی، سموم نباتی، انواع سموم کشاورزی، قیمت سموم کشاورزی، شرکتهای تولید سم، سمپاشی ،سم علف کش ،سم کنه کش، سم حشره کش، سم قارچ کش ،سم موش کش ،سم سوسک ،دیازینون ،دفع آفات نباتی ،دفع آفات  دیازنون مالاتیون لِندین سِوین – اسم تجاری ( کارباریل ) – برای مبارزه با حلزون و کرم برگ خوار تیونازین آترازول پِری میفوس مِتیل گوزاتیون که ضدعفونی سطح بسترهای کمپوست و کنترل حشرات به کار می رود کنه کُش ها نیسرون آبامِکتین نئورون – اسم ایرانی برو مو پُروپیلات اورتوس یار خوب است تترادیفون قارچ کُش ها زینِب کاپتان مانکوزب بنومیل کاربندازیم باوِستین مانِب کار بکسین تیابندازول پُرُ کُلُراز منگنز مگس های قارچ خور نماتد کنه بیماری ها شامل بیماری های قارچی ورتیسیلیومی، مایکوگن، دنپلان، کپک تار عنکبوتی و انواع کپک ها بیماری های باکتریایی قهوه ای باکتریایی ویروسی ویروس ایکس بیماری های فیزیولوژیک کمبود مواد غذایی، بالا بودن دی اکسید کربن، دمای بالا و تهویه کمچ طلایی کمپوست و آموزش رایگان آنلاین با تصاویر قارچ

 

   + فرید معصومی - ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱