سالن پرورش قارچ دکمه ای لهستان 2


تولید کننده قارچ دکمه ای کارخانه پرورش قارچ در لهستان


تولید کننده قارچ دکمه ای کارخانه پرورش قارچ در لهستان

تولید کننده قارچ دکمه ای کارخانه پرورش قارچ در لهستان

ىک حوضچه ذخیره آب را در کنار سالن مشاهده میکنیم

تولید کننده قارچ دکمه ای کارخانه پرورش قارچ در لهستان

تولید کننده قارچ دکمه ای کارخانه پرورش قارچ در لهستان

تولید کننده قارچ دکمه ای کارخانه پرورش قارچ در لهستان

   + فرید معصومی - ۸:٤٦ ‎ب.ظ ; شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢