زمان کاشت تا زمان برداشت در پرورش قارچ


از زمان کشت قارچ تا زمان برداشت آن حدودا ۶۴ تا ٧٠ روز نیاز است . البته خالی کردن سالن پرورش قارچ به نظر پرورش دهنده

برخی معتقدند با کمی گرمتر کردن سالن ( منظور نهایتا یک یا ٢ درجه است ) سرعت رشد را بیشتر کرده و سالن را برای ریختن دوباره کمپوستها آماده کنیم

با گرم کردن سالن رشد قارچها بیشتر میشود ولی در فلش هایی که در ٢ ماه تولید روی میدهد به فشاری زیادی را قارچ چین ها متحمل خواهند شد چراکه شاید مجبور باشند در یک روز تا چند صد کیلو را برداشت کرده و این عمل نتیجه مناسبی در روحیه کارگران ندارد .

البته میتوان میزان سودی که در صرفه جویی زمانی صورت میگیرد را برای گرفتن کارگران موقت صرف کرد تا هم از خستگی قارچ چین ها جلوگیری کرده باشیم و هم قارجها را از کم کیفیت شدن نجات دهیم

این نکته هم که بارها در این وبلاگ توضیح داده شد بسیار مهم است که کمی کوچک ولی توپر چیدن قارچها بر بزرگ ولی سبک و بی کیفت شدن قارچ ارجح است و این قارچ در مشتری پسندی و فروش با قیمت بالاتر نیز موثر خواهد بود

خرید کمپوستها باید برنامه ریزی شده انجام گیرد تا در زمان تخلیه سالن و استراحت آن به مدت یکروز برای ضد عفونی و شستشو / کمپوستهای بعدی سریعا به سالن آورده شود و این موضوع را میتوان با عقد قرار داد با شرکت های کمپوست سازی به راحتی محقق گردد

   + فرید معصومی - ۱:٥۸ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩