آلودگی مایکاگن به همراه تصاویر انتشار آلودگی


تصاویری را در ادامه مطلب میتوانید مشاهده نمایید که مربوط به سالن یکی از کاربران همین وبلاگ است

این تصاویر مراحل شیوع آلودگی مایکاگن را نشان میدهد (مایکوگن دنبلان اسپور آلوده (

مایکاگن غالبا به دلیل خاک پوششی آلوده و اسپور باقی مانده از این آلودگی در سالن ایجاد میشود

برای مقابله با آن باید سالن را با آب و آهک زنده پس از تخلیه سالن شستشو دهید 

قارچ کش موثر برای مقابله با این بیماری اسپورگون است که باید در آب آبیاری استفاده شود

راه مقابله دیگر آن اسپری فرمالین 4% بر روی محل آلودگی و قراردادن پلاستیک یا لیوان یکبار مصرف روی محل تا حداقل یکروز و سپس تخلیه محل آلودگی با احتیاط

برای پیشگری از مشاهده دوباره آلودگی در سالن باید پیش از تخلیه کمپوستها سالن را با فرمالین یکبار ضدعفونی کنید و پس از تخلیه با آب و آهک شستشو و دوباره فرمالین زنی کنید، ضمنا کلیه ابزار یا لباسهای کارگران که با این آلودگی در تماس بوده باید حتما ضدعفونی و شسته شوند

میتوانید مراحل بروز آلودگی را در ادامه مطلب ببنید


نشانه های بیماری مایکاگن از اولین روز رشد در کمپوست قارچ

مایکوگن ، اسپورگون، اسپاگن ، Mycogon , sporgon

شیوع بیماری های قارچ دکمه ای رشد قارچ دنبلان در کمپوست

مایکاگن مبارزه با آلودگی قارچ دکمه ای با فرمالین 4%

بیماری قارچ دکمه ای

 

 

   + فرید معصومی - ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳