سالن پرورش قارچ و تاسیسات در هند + تصاویر


در تصاویر مشاهده میکنید که تاسیسات سالن تولید قارچ در کشور هند با تاسیسات خنک کننده و برخی ابتکارات را اندازی شده است

سالن پرورش قارچ دکمه ای در کشور هند و عکس از تاسیسات


سالن پرورش قارچ دکمه ای در کشور هند و عکس از تاسیسات

سالن پرورش قارچ دکمه ای در کشور هند و عکس از تاسیسات

سالن پرورش قارچ دکمه ای در کشور هند و عکس از تاسیسات

سالن پرورش قارچ دکمه ای در کشور هند و عکس از تاسیسات

سالن پرورش قارچ دکمه ای در کشور هند و عکس از تاسیسات

سالن پرورش قارچ دکمه ای در کشور هند و عکس از تاسیسات

سالن پرورش قارچ دکمه ای در کشور هند و عکس از تاسیسات

سالن پرورش قارچ دکمه ای در کشور هند و عکس از تاسیسات

سالن پرورش قارچ دکمه ای در کشور هند و عکس از تاسیسات

   + فرید معصومی - ٩:٤٢ ‎ب.ظ ; جمعه ۳٠ خرداد ۱۳٩۳