برداشت قارچ در خداآفرین در استان آذربایجان شرقی


به گزارش خداآفرین به روز : جوان خداآفرینی با همت بالا و حمایت بسیج سازندگی سپاه ناحیه خداآفرین  اقدام به احداث کارگاه پرورش قارچ در شهرستان خداآفرین نموده است و بعد از گذشت چند ماه شاهد به ثمر نشستن زحمات خود می باشد . 

گفتنی است این کارگاه پرورش قارچ اولین سالن پرورش قارچ شهرستان می باشد . امید است مسئولان ذیربط با حمایت از جوانان زمینه های  اشتغال جوان را در عرصه های مختلف  فراهم نمایند . 

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd


 

کیفیت قارچها بسیار مناسب است و نشان دهنده رطوبت کافی است اما رشد خوشه ای و تکه است 

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

در اینجا کیفیت مناسب قارچها قابل مشاهده است

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

استفاده از کارتن و جعبه های مقوایی خصوصا در زمان انتقال به محل فروش بسیار مفید است از جهت جذب رطوبت 

 

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

البته جدا شدن قارچها با این حجم خاک و میسلیوم مقداری خشکی خاک را نشان میدهد

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hdبرداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

کانال کولر با طناب یا لوازم دیگر میشود نگاهداشته شود تا در طول سالن های طویل کانال نگاه داشته شود

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hdبرداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hdبرداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

برداشت قارچ در سالن پرورش قارچ دکمه ای تبریز fvnhaj rhv] n;li hd

 

 

 

 

 

 

   + فرید معصومی - ٩:٢٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٥ تیر ۱۳٩۳