جلوگیری از تغییر رنگ قارج دکمه ای - دلایل مشکل


اگر شما هم از تولید کنندگان قارچ دکمه ای باشید حتما با این سوال همیشه روبرو بوده اید که چطور میتوان قارچ دکمه ای را از تغییر رنگ حفظ کرد و اگر هم تصمیم به تولید داشته باشید باید بدانید که این مطلب از مهمترین نکات تولید قارچ دکمه ای است و باید حتما در تولید در نظر داشت

1- اولین و شاید شایعترین مشکلی که برای تولید کنندگان قارچ وجود دارد شیوع آلودگی باکتریایی بر روی کلاهک قارچهای دکمه است، دلیل اصلی این مشکل رشد باکتری بر روی کلاهک و افزایش تعداد باکتری ها در میوه قارچ از حد مجاز است

(ظاهر: بر روی کلاهک به رنگ قهوه ای و با لمس آن حالت لزج دارد)

2- دلیل دوم آلودگی جوش خشک قارچ دکمه است که دلیل اصلی آن آلودگی خاک پوششی مورد استفاده می باشد و یا در سالن به دلیل وجود آلودگی از پیش ، به دوره های بعد منتقل میشود

(ظاهر: لکه قهوه ای اما روشنتر از آلودگی باکتریایی و خشک است با کناره هایی بریده و گاها نا صاف)

3-کپک سبز قارچ دکمه ای از کپک های شابعی است که معمولا در سالن هایی که بهداشت رعایت نمیشود و انتقال آن به دوره های جدید در اثر عدم رعایت ضدعفنونی مناسب

(ظاهر: بر روی خاک پوششی به رنگ سبز و در نهایت باعث جلوگیری از رسیدن مواد مغذی مورد نیز به قارچ و کم کم کاهش کیفیت قارچ خواهد شد)

4-پوسته پوسته شدن کلاهک قارچ دکمه ای که معمولا به دلیل آلودگی سالن نیست و عوامل محیطی منجر به آن میشود 

(ظاهر: حالت پوسته پوسته شدن سطح قارچ که عموما با تیره شدن آن همراه است)

5-عدم نگاهداری مناسب قارچ در نهایت از دلایل پایان تولید به شمار میروند که تمامی زحمات تولید کننده را به باد خواهد داد که از جمله آن میتواند به دمای نا مناسب نگاهداری و شرایط نا مناسب نام برد

   + فرید معصومی - ٧:٤٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٤