میزان نور مجاز برای تولید قارچ دکمه ای


 

میزان روشنایی سالن پرورش قارچ 
24 روز اول: تاریک
روز24 تا پایان دوره: در زمان نیاز و بهتر است از نور سفید استفاده شود

   + فرید معصومی - ٩:۱۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٥