کیفیت بذر انتخابی برای استفاده در کمپوست


 

بذری که برای استفاده در کمپوست قارچ استفاده میشود باید از نژاد های مناسب و تازه باشند 

هر قدر بذر استفاده شده از تاریخ تولید فاصله بگیرد کیفیت و قدرت کافی جهت رشد در کمپوست را از دست خواهد داد و به استفاده از آن در پرورش قارچ توصیه نمیشود

   + فرید معصومی - ٧:٠٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥