🍄🍄 کپک سبز در پرورش قارچ دکمه ای


🔴کپک سبز در پروش قارچ دکمه ای

آلودگی کمپوست با کپک سبز شاید شایع ترین نوع آلودگی درسالنهای پرورش قارچی باشد.🍄🍄

اگر سالنی با این آلودگی مواجه شود بخش های سفیدی از خاک که با میسلیوم سالم پوشیده شده است رفته رفته با این کپک پوشانده خواهند شد و این کپک با ادامه رشد بر روی خاک پوششی از رشد میسلیوم ها جلوگیری و در نهایت کمپوست را فلج خواهد کرد
در شرایطی که بر روی کمپوست، قارچ وجود داشته باشد این کپک به صورت لکه هایی بر روی قارچ موجب کاهش کیفیت و در شرایط پیشرفته تر آن باعث زردی و از بین رفتن میوه قارچ خواهد شد
در تصویر اول 1⃣ سمت چپ کمپوست سالم و در تصویر سمت راست کمپوستی که دارای این آلودگی است را مشاهده میکنید
عموما این آلودگی در سالن های تولید از طریق عدم رعایت بهداشت از طرف پرسنل، خاک آلوده، کمپوست آلوده و سالنی که از دوره قبل به درستی ضدعفونی نشده است وارد میشود
اگر با این آلودگی به موقع و درست مقابله نشود باعث کاهش بسیار شدید عملکرد و در نهایت زیان دهی خواهد شد
2⃣در تصویر دوم قارچ های کوچک را میبینیم که به دلیل وجود این آلودگی در همان اویل رشد زرد و رشدشان متوقف شده است

   + فرید معصومی - ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٥