آموزش پرورش قارچ دکمه ای - ⭕️ بخش 8 ⭕️


↙️آموزش پرورش قارچ دکمه ای - ⭕️ بخش 8 ⭕️

در بخش قبل با رطوبت دهی ایده آل آشنا شدیم
https://telegram.me/goldmushroom/137

🔴 12 روز اول تولید تا خاکدهی - قسمت 1

روز اول از این 12 روز، روزی است که کمپوستها در سالن قارچ بر روی قفسه ها چیده شده است
کمپوست قارچ زمانی که بذر زنی میشود تا زمانی که به دست تولید کننده می رسد شاید فاصله ای یک تا چند روزه را پشت سر گزاشته باشد، با اینکه رشد بذر در کمپوست صورت گرفته اما معیار ما روز چیدن کمپوست بر روی قفسه ها است و از آن روز به بعد برنامه ریزی تولید شروع میشود

2 رویکرد در روز اول وجود دارد

1⃣ کمپوست را بر روی قفسه میچینیم ✅ اگر پلاستیک کمپوستها پاره شده است آن قسمتها را با چسب پهن میچسبانیم ✅ پس از نقل و انتقال و جابجایی و در مرحله چیدن حتما کاه و کلش موجود در کمپوستها نا هموار خواهد شد ✅ بنابراین سطح کل کمپوست ها را به وسیله کوبیدن با دست صاف میکنیم

2⃣ کمپوست را بر روی قفسه میچینیم ✅ قسمت بالایی پلاستیک کلیه کمپوست ها را جدا میکنیم ✅ به وسیله یک ماله یا آجر و یا جسمی به این شکل که با پلاستیک پوشانده شده است سطح کمپوست ها را کوبانده و صاف میکنیم ✅ قسمت هایی که محل تماس دو کمپوست است را با مقداری از کمپوست، پر میکنیم تا یک سطح صاف و هموار ایجاد شود ✅ پس از اتمام کار پلاستیک و یا سفره یکبار مصرف بر روی کمپوست ها میکشیم

🔴 استفاده از هر یک از روشهای بالا بسته به تصمیم تولید کننده است و نمیتوان در خصوص کیفیت یا عدم کیفیت روش ها اظهار نظر خاصی انجام داد

   + فرید معصومی - ٧:٤٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ دی ۱۳٩٥