آبیاری اتوماتیک در پرورش قارچ دکمه ای بدون دخالت کارگر


در تصاویر میبینیم که یک لوله از وسط هر طبقه عبور کرده و یک نازل آب برای پاشش آب به روی خاک در فواصل مشخص قرار گرفته ، دیگر به صرف وقت زیاد برای آبیاری نیازی نیست و با باز کردن شیر اصلی بصورت همان آبیری انجام میشود

سیستم اتوماتیک آبیاری در پرورش قارچ دکمه ای

  ادامه مطلب  
   + فرید معصومی - ٥:٢۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢