کارگاه پرورش قارچ خوراکی ( 1 سالن 10 تنی کمپوست )


کارگاه : پرورش قارچ خوراکی

نام صاحب کارگاه: مهدی جمالی زاده

حجم تولید : 2 تن ( 1 سالن 10 تنی کمپوست )

آدرس کارگاه : استان بوشهر - شهرستان تنگستان - 3 کیلومتری جاده اهرم و برازجان - روستای کناربابایی

 

  ادامه مطلب  
   + فرید معصومی - ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٥ دی ۱۳٩۳

پرورش دهنده قارچ دکمه ای در شهرستان انار + گزارش تصویری و تشریح سالن


پرورش قارچ دکمه ای در ایران و شهرستان انار

در تصاویر میبینیم که عدم تنک کردن قارچها بر روی کمپوست منجر به ماهش کیفیت و رشد خوشه ای شده است

همچنین زرد شدن قارچها نشانه آلودگی باکتریایی و ماندن آب بر روی کمپوستها است 

پرورش قارچ دکمه ای در ایران و شهرستان انار

یکی از دلایلی که خوشه ها تنک میکنیم جلوگیری از پخش شدن هاگ ها است تا به دیگر قارچ ها نرسند

پرورش قارچ دکمه ای در ایران و شهرستان انار

پرورش قارچ دکمه ای در ایران و شهرستان انارب

رشد غیر یکنواخت قارچ بر روی خاک هم یکی دیگر از نقا ضعف در تولید است

اگر خاک به اندازه کافی در زمان شوکدهی سفید نشده باشد بهتر است رافلینگ عمقی انجام شود در غیر اینصورت قارچها فقط در برخی از قسمتهای خاک رشد میکند

پرورش قارچ دکمه ای در ایران و شهرستان انار

پرورش قارچ دکمه ای در ایران و شهرستان انار

 

 

 پرورش قارچ دکمه ای در ایران و شهرستان انار

 

  ادامه مطلب  
   + فرید معصومی - ۳:٢٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳

تصاویری از سالن پرورش قارچ در بوشهر


البته متاسفانه کیفیت تولید در این تولیدی خیلی مطلوب نیست امیدوارم دوستان در این تولیدی کمی شیوه تولیدشان را تغییر دهند تا قارچها با کیفیت تری را شاهد باشند.

مهمترین مشکل موجود هوادهی شدید رطوبت کم است

پرورش قارچ در سالن خانگی به همراه تصاویر از تولید در منزل

  ادامه مطلب  
   + فرید معصومی - ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ; جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢

گزارش تصویری از یک سالن پرورش قارچ دکمه ای


  

 

  ادامه مطلب  
   + فرید معصومی - ٥:٢٧ ‎ب.ظ ; جمعه ۸ دی ۱۳٩۱