قطر مناسب خاک پوششی در تولید قارچ دکمه ایقطر بیش از اندازه خاک پوششی و در کنار آن رطوبت کم محیط و سطح خاک منجر به رشد قارچها از زیر خاک میشود

   + فرید معصومی - ۸:٤٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٥