پرورش قارچ و استفاده از قفسه چوبی در قفسه بندی


 

 


استفاده از قفسه های چوبی در تولید قارچ و عدم ضدعفونی در هر دوره منجر به آلودگی و مشکلات بسیاری در تولید خواهد شد،
بهترین گزینه قفسه های فلزی

   + فرید معصومی - ۸:۳٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٥