نشانه های کیفیت محصول بر روی کمپوست 👉


مشاهده حالات زیر بر روی کمپوست نشان از کیفیت محصول دارد
1-حالت کروی کلاهک قارچ👉
2-شکل کرکی و غیر براق کلاهک👉
3-قابل مشاهده بودن محل تلاقی کلاهک و پایه👉
 

   + فرید معصومی - ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٥

کیفیت بذر انتخابی برای استفاده در کمپوست


 

بذری که برای استفاده در کمپوست قارچ استفاده میشود باید از نژاد های مناسب و تازه باشند 

هر قدر بذر استفاده شده از تاریخ تولید فاصله بگیرد کیفیت و قدرت کافی جهت رشد در کمپوست را از دست خواهد داد و به استفاده از آن در پرورش قارچ توصیه نمیشود

   + فرید معصومی - ٧:٠٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥

روشهای نگه داشتن قارچ برای مدت بیشتر بر روی کمپوست بدون از دست دادن کیفیت


مشاهده یادداشت خصوصی

  ادامه مطلب  
   + فرید معصومی - ٦:٢٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱

*** اسپارگن (نحوه استفاده، نکات ایمنی، موارد مصرف) بخش دوم


مشاهده یادداشت خصوصی

  ادامه مطلب  
   + فرید معصومی - ۸:٥٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱