سیستم اتوماتیک پر کردن کمپوست در سالن

کمپوستها بلوک های 20 کیلویی هستند که پر کردن و خالی کردن آنها از سالن کاری دشوار است  

برای کم کردن و راحتتر کردن مراحل تولید یکی از روشهایی که برای کمپوست ریزی استفاده میشود ریختن مستقیم کمپوست به سالن است

شرایط استفاده از چنین سیستم هایی استفاده از قفسه های مناسب است که دارای دیواره هایی برای نگهدازی کمپوست و همینطور کف قفسه هایی با قابلیت نگهداری کمپوست ها و جلوگیری از نفوذ آب به طبقات پایین تر باشد

در این تصاویر نمونه هایی از شیوه ریختن کمپوست به سالن را میبینیم

/ 0 نظر / 7 بازدید