مقدار CO2 مجاز در طی مراحل تولید قارچ دکمه ای

میزان CO2 در اکسید کربن مجاز در دوره تولید قارچ دکمه ای را در این مقاله آموزش خواهید دید

اما نکته بسیار مهمی وجود دارد که باید آنرا فرا گرفت

در خصوص سنجش دی اکسید کربن نباید حساسیت بالایی برای سنجش در سالنهای تولید کوچک یا متوسط وجود داشته باشد

در سالنهایی که مخاطبان ما در اینجا بیشتر با آن ابعاد سرو کار دارند نیازی به دانستن میزان دقیق دی اکسید نیست و واقعا امکان آن هم به راحتی ممکن نیست

برای تشخیص میزان دی اکسید کربن در 24 روز اول از ورود کمپوست همین که در روز هر ساعت تا  15 دقیقه تهویه انجام شود کفایت میکند

اما برای باقی دوره باید تهویه با روشن کردن ایرواشر یا کولر آبی میزان دی اکسید را کاهش دهیم

در کل اگر وارد سالن شویم و به راحتی نتوانیم در سالن تنفس کنیم یا مایل به خمیازه کشیدن باشیم نشانه بالا بودن دی اکسید است و باید در مقدار تهویه سالن تحدید نظر کرد

اما برای دوستانی که از CO2 سنج استفاده میکنند میزان دی اکسید کربن در طی دوره به شرح زیر است

میزان دی اکسید در 12 روز اول بین 12000 تا 15000 PPM است 

در دوره خاکدهی باید حداقل 7500 PPM باشد

پس از شوکدهی باید CO2 را به 800 تا 1000 PPM برسانیم

/ 0 نظر / 54 بازدید